Rīcības Kodekss

SIA “Riga Pictures Company”

RĪCĪBAS KODEKSS

iTV “Īstas izklaides televīzija” programmai

 1. VISPĀRĪGIE PRINCIPI iTV
“Īstas izklaides televīzija” (turpmāk - iTV) misija ir būt par nišas TV kanāla, kas piedāvā īstu izklaidi - tikai vietējā ražojuma TV šovus, TV spēles, bērnu raidījumus, seriālus u.c. pārraides - balstītu uz “dzīvesstila” koncepciju, līderi Latvijā. iTV ir redakcionāli neatkarīgs medijs, kas savā programmā atbalsta demokrātiskas vērtības.

 2. iTV ĒTISKĀS DARBĪBAS NOSACĪJUMI
iTV, veidojot raidījumus, rūpējas, lai tiktu nodrošināta viedokļu daudzveidība, neatkarība un to pieejamība sabiedrībai, nepakļaujoties komerciālai vai politiskai ietekmei.

 3. NOTEIKUMI PAR NEPIEŅEMAMIEM AUDIOVIZUĀLIEM KOMERCIĀLIEM PAZIŅOJUMIEM
iTV nepārraidīs audiovizuālus komerciālus paziņojumus, kas neatbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam, Reklāmas likumam vai citiem normatīvajiem aktiem.

iTV nepārraidīs informāciju un audiovizuālus komerciālus paziņojumus, kuru mērķauditorija ir nepilngadīgie un, kas var negatīvi ietekmēt bērnu vai nepilngadīgo psiholoģisko vai fizisko attīstību.

 4. NOTEIKUMI PAR BĒRNIEM PAREDZĒTIEM KOMERCIĀLIEM PAZIŅOJUMIEM PAR PĀRTIKU UN DZĒRIENIEM
iTV ir tiesības atteikties vai ierobežot tādu audiovizuāli komerciālu paziņojumu par pārtiku un dzērienu izplatīšanu, kas attiecas uz bērniem un skar pārtiku un dzērienus, kuru sastāvā ir uzturvielas un vielas ar noteiktu uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi, jo īpaši tādas vielas kā tauki, taukskābes, sāls un cukurs, kuru pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama.

 5. PASĀKUMI, KAS VEICINA PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU CILVĒKIEM AR REDZES VAI DZIRDES TRAUCĒJUMIEM
iTV izprot cilvēku ar redzes vai dzirdes traucējumiem vajadzības. iTV finanšu iespēju robežās nodrošinās satura pieejamību cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem.

SIA „Riga Pictures Company” vārdā:
Žaklīna Cinovska
/valdes locekle/

Kodekss tiek publiskots iTV tīmekļa vietnē: www.tvizklaide.lv